Frisörguiden.se Frisörguiden.se

Allmänna tävlingsvillkor

 

1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vi kommer inte att använda personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Personuppgifterna kommer ej heller att överlåtas eller säljas vidare till någon tredje part.

 

I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling, vilket görs i samband med att den tävlande fyller i sina personuppgifter.

 

2. Ansvarig för tävlingen är SEO IT Sverige KB, Blekingsborgsg. 1, 214 63 Malmö.

 

3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 

4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 

5. För att vara med och tävla måste du: Besvara de tre frågorna med svarsalternativ samt skriva en motivering. Du behöver även registrera de personuppgifter som är obligatoriska enligt tävlingsformuläret. Om ditt bidrag inte är komplett, eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen. SEO IT Sverige KB ansvarar inte för att den tävlandes bidrag tillhör någon annan än dig som tävlar.

 

6. Endast ett tävlingsbidrag per hushåll.

 

7. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

8. Vinnarna kommer att utses och publiceras på www.frisorguiden.se/blogg senast två veckor efter varje avslutad tävling.

 

9. En jury bestående av representanter från SEO IT Sverige utser vinnarna och beslutet kan inte överklagas. SEO IT Sverige förbehåller sig rätten till att använda samtliga bidrag utan särskild ersättning till upphovsman. Anställda inom SEO IT Sverige, dess systerföretag och dess familjer får ej tävla.

 

10. SEO IT Sverige tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 
© SEO Sverige 2006-2014 | Sitemap | Cookies | Annonsera | Kontakta | Om oss | Tävlingsvillkor

Sökoptimering & webbdesign av SEO Sverige